My title My title
BlogBrain StormingPost's
Trending

Neither afraid nor intimidated

ना घाबरतो... ना घाबरवतो...

Neither afraid nor intimidated

Neither afraid nor intimidated…!

ना घाबरतो… ना घाबरवतो…!

©Ravi Nimbalkar

“व्हय बापू, हे खरं आहे का ओ! तुम्हाला गोळ्या घातल्या होत्या म्हणं”
मग अजून बी तुम्ही जिवंत कसं काय? 🤔

मी तर वाचलंय की तुम्ही अहिंसक होतात. सत्याच्याच मार्गावर चालत होतात. मग तुम्हाला काही लोकं एवढं का हो घाबरतात?
दरवर्षी तुमच्यावर गोळ्या का हो झाडतात?

तुम्ही काही तरी भयंकर माणूस असला पायजेल त्या शिवाय काय एवढा केमिकल लोच्या करून ठेवताय तुम्ही या लोकांच्या मेंदूचा.

बापू, तुम्हाला इथली सगळी सगळी माणसं ओळखतात ओ, दररोज तुम्हाला भेटतात सुध्दा, तुमच्यावर लई प्रेम हाय बघा या सगळ्यांचं 😎
बापू,
लगेच गैरसमज करून घेऊ नका.
तुम्हाला ओळखतात, तुम्हाला भेटतात म्हणजे तुमच्या कामामुळे किंवा विचारांमुळे नाही. तर आपल्या देशातल्या नोटावर तुम्हाला छापलेलं आहे म्हणून.

काही दांभिक माणसं राजकारणासाठी तुमच्या मुल्यांची मोडतोड करून तुम्हाला वापरत आहेत.

जसं की नोट बदलली की मुल्य बदलत जातं त्याप्रमाणेच.

बापू,
तुमच्या वर लई लोकं लई काय काय आरोप लावतात. काही बाही बोलतात. या लोकांनी एकदा तुम्हाला मन लावून वाचलं पाहिजे.
तुमच्यावर दुसऱ्यांनी जे काही लिहिलं ते नाही तर तुम्ही स्वत: काय लिहलंय ते वाचलं पाहिजे.

तुमच्या आयुष्यात घडलेली प्रत्येक गोष्ट तुम्ही लिहिली आहे अन् ती बी खरी खरी.

गांधी हा ‘घाबरणारा’ ही नाही अन् ‘घाबरवणारा’ ही नाही.

तर हा गांधी जिथं अन्याय होतो त्याच्या मुळाशी जाऊन भिडणारा आहे. हे कळून येईल.
हा गांधी लोकांच्या मनातील भीती घालवणारा आहे हे समजून येईल.
लोकं म्हणतात की, ‘गांधी नसता तर काय स्वातंत्र्य मिळालं नसतं काय?’
हो गांधी नसते तर स्वातंत्र्य मिळाले ही असते. पण जी विवेकाच्या आधारावर स्वातंत्र्याची चळवळ आहे ती मात्र गावोगावी, घरोघरी पोहचली नसती हे मात्र तितकंच खरं आहे.

तुमच्या वरती विश्वास टाकून श्रीमंत अतिश्रीमंत ही जसा देशासाठी रस्त्यावर उतरला तसा ज्याला अंगभर कपडे नाहीत अन् ज्याला पोटभर खायला नाही अशा ही माणसाला तुम्ही या चळवळीत सामावून घेतलं.

बापू जी,
तुम्ही नसता तर ही गोष्ट मात्र झाली नसती.

‘माझं तेच खरं अन् मी वागतो तेच बरं’ असा तुमचा स्वभाव नसताना हे देखील तुम्हाला जनतेच्या मनातून काढून टाकण्याचा लई जोरदार प्रयत्न सुरू आहे.
पण बापू! कसं हाय तुम्ही बी लई चिवट हाईत, जेवढा तुमच्या विषयी द्वेष पसरवला जात आहे तेवढं तुमच्या विषयी वाचू वाटतंय.

अन् मला खात्री आहे बापू! भविष्यात तुम्हाला वाचणारी अन् समजून घेणारी पिढी निश्चितच तयार होईल.

लब्यू यू बापू ❤️

#गांधी_जयंती


#२ऑक्टोबर

©️ रवि निंबाळकर

Source: itworkss

Neither afraid nor intimidated…!

ना घाबरतो… ना घाबरवतो…!

©Ravi Nimbalkar

Disclaimer: This article is just for providing knowledge and updates to readers, this content is made through internet research, this article has no intention to the heart or promotes any brand/company/startup, this article is only made for knowledge, education, entertainment purposes, and there is no promotion at all. “This blog and I do not claim any right over any of the graphics, or images used in this article.

All rights reserved to the respective copyright owners.” Copyright Disclaimer under Section 107 of the copyright act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.

Share this Article

Leave a Reply

Varunraj kalse

Howdy, I’m Varunraj Kalse. I’m a teacher living in Osmanabad. I am a fan of Digital Marketing, Cyber Security, Technology, entrepreneurship, and web development. I’m also interested in innovation and education. You can read my blog at https://itworkss.in/ for more information. Follow me on Instagram @digitalvarunraj for tech tips and tricks!

Leave a Reply

Back to top button