My title My title
BlogBrain StormingMental Health
Trending

3 Reasons Why Community is Important in Our Life…

आपल्या जीवनात समुदाय का महत्वाचा आहे?

3 Reasons Why Community is Important in Our Life…

3 Reasons Why Community is Important in Our Life…

आपल्या जीवनात समुदाय का महत्वाचा आहे?

एका छोट्याशा गावात दहा बारा घर होती.सर्वजण एकमेकांना ओळखत होते. दर रविवारी ते सर्वजण गावातील मंदिरात एकमेकांना भेटत. नाही भेटल तर त्यांना चैन पडत नसे. त्यात लहान मोठी सगळी बाया बापडे, मूले, मूली तर काही एकटी माणसे असे सर्वजण आनंदाने येत होती.

एक मध्यमवयीन एकटा रहाणारा माणूस या मंदिरात नियमित येत होता. सर्व कार्यक्रमात त्याचा हिरीरीने सहभाग असायचा. त्याची उपस्थिती सर्वांसाठी आनंददायक असायची.

मात्र मागील दोन रविवार पासून या नियमितपणे हजर राहणाऱ्या माणसाने, कोणतीही सूचना न देता, भाग घेणे बंद केले…

त्याची वाट पाहून काही आठवड्यांनंतर, गावातील वृद्ध सरपंचाने त्यांच्या घरी जाऊन कारण शोधण्याचे ठरवले.

एका हिवाळ्याच्या गारठलेल्या संध्याकाळी सरपंच त्या माणसाच्या घरी गेले.

त्या माणसाने शेकोटी पेटवली होती आणी थंडीत उब मिळण्यासाठी तो एकटाच शांतपणे बसला होता.

त्या माणसाने सरपंचाचे स्वागत केले. त्यांच्यात फार काही संवाद झाला नाही. नुसते अभिवादन फक्त.त्यांच्या मूक संवादापेक्षा शेकोटीत जळणाऱ्या लाकडांचा आवाज जास्त होता. दोघेही शेकोटीच्या ज्वालेकडे शांतपणे बघत बसले होते.

काही मिनिटांनंतर सरपंच उठले, त्यांनी त्या शेकोटीमधील एक मोठी लाकडाची जाळणारी फांदी, शेकोटीतून बाजूला काढली आणी परत जागेवर येऊन बसले.

तो माणूस हे सर्व निर्विकारपणे पहात होता.थोड्या वेळात त्या बाजूला काढलेल्या लाकडाच्या फांदीतील ज्वाळा कमी झाली. अगदी विझलेल्या अवस्थेत आल्यानंतर ती फांदी अगदी काळी दिसू लागली. थोड्या वेळापूर्वी प्रकाशमान तेजस्वी असणाऱ्या त्या लाकडात आता काहीही उरले नव्हते. तो एक निर्जीव काळा लाकडाचा तुकडा उरला होता.

अजूनही दोन्ही व्यक्तीमध्ये काहीच संवाद झाला नव्हता.निघण्याची तयारी करण्यापूर्वी, सरपंचानी तो लाकडाचा निरुपयोगी तुकडा उचलला आणि पुन्हा आगीच्या मध्यभागी ठेवला.

ताबडतोब,तो लाकडाचा तुकडा पुन्हा जागृत झाला, पुन्हा तो तेजस्वी दिसू लागला व जळू लागला.

आता सरपंच ऊठले आणि दारात पोहोचले, तेव्हा तो माणूस म्हणाला… तुमच्या येण्याबद्दल आणि तुमच्या सुंदर शिकवणीसाठी धन्यवाद. मी लवकरच मंदिरात परत येईन…!😊

आपल्या जीवनात Community, Group का महत्वाचा आहे…?

कारण मागे राहिलेला प्रत्येक अविकसित सदस्य, बाकीच्या मित्रांकडून उर्जा, तेज घेतो.
Communityचे सर्व सदस्य हे एकत्र ऊर्जेचा, ज्वालेचा, भाग आहेत याची जाणीव असणे हे खूप महत्वाचे आहे.

हे लक्षात ठेवणे देखील महत्वाचे आणी धीर देणारे आहे कि आपण सर्वजण एकमेकांची ज्योत तेजस्वी ठेवण्यास जबाबदार आहोत.

Community / Group देखील एक कुटूंब आहे.

कधीकधी आपण काही भांडणे आणि गैरसमजांनी कंटाळलो तरी हरकत नाही.
एकमेकांशी संपर्क असणे महत्वाचे आहे.

आपण येथे भेटण्यासाठी, संदेश देण्यासाठी, शिकण्यासाठी, कल्पनांची देवाणघेवाण करण्यासाठी आहोत आणी आपल्यापैकी कोणीच एकटे नसल्याचे जाणून घेण्यासाठी येथे आहोत.
चला 🪔ज्योत जिवंत ठेवूया🤝…!!!

3 Reasons Why Community is Important in Our Life…

आपल्या जीवनात समुदाय का महत्वाचा आहे?

Source

Disclaimer: This article is just for providing knowledge and updates to readers, this content is made through internet research, this article has no intention to the heart or promotes any brand/company/startup, this article is only made for knowledge, education, entertainment purposes, and there is no promotion at all. “This blog and I do not claim any right over any of the graphics, or images used in this article.

All rights reserved to the respective copyright owners.” Copyright Disclaimer under Section 107 of the copyright act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.

Share this Article

Leave a Reply

Varunraj kalse

Howdy, I’m Varunraj Kalse. I’m a teacher living in Osmanabad. I am a fan of Digital Marketing, Cyber Security, Technology, entrepreneurship, and web development. I’m also interested in innovation and education. You can read my blog at https://itworkss.in/ for more information. Follow me on Instagram @digitalvarunraj for tech tips and tricks!

Leave a Reply

Back to top button